Porada konsultanta w zakresie M365 – rada za radę!
Cloud backup
Zaproszenie na sesję Mastermind z IC Mobile
Power Apps – jitsu
Microsoft 365 i PowerPlatform – 1-godzinna konsultacja
PI – Parasol