Bezpieczeństwo usług chmurowych w świetle NIS 2

Data wydarzenia: 23.04.2024 10:00

Prowadzenie

Tomasz Ochocki

Wiceprezes Zarządu, Koordynator Zespołu Merytorycznego ODO 24

Agenda wydarzenia:

Strategiczne znaczenie analizy ryzyka w kontekście NIS 2
Jak przeprowadzić analizę ryzyka zgodnie z NIS 2
Praktyczna realizacja analizy ryzyka krok po kroku
Zarządzenie zmianą w organizacji oraz wsparcie biznesu w sposób stały
Sesja pytań i odpowiedzi


Informacje

W dobie rosnącego zagrożenia cybernetycznego, zapewnienie bezpieczeństwa usług chmurowych staje się priorytetem dla każdej organizacji. NIS 2, jako aktualizacja dyrektywy UE dotyczącej bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, nakłada nowe wymagania na podmioty kluczowe oraz dostawców usług cyfrowych.

Nasze webinarium, prowadzone przez ekspertów Tomasza Ochockiego, Wiceprezesa ODO 24 i Piotra Sornata, Wiceprezesa IT-Dev, oferuje kompleksowe spojrzenie na strategie wdrażania zabezpieczeń zgodnie z NIS 2.

Podczas webinarium uczestnicy dowiedzą się:
– Jakie jest strategiczne znaczenie analizy ryzyka w kontekście NIS 2?
– Jak przeprowadzić skuteczną analizę ryzyka zgodnie z NIS 2?
– Jakie są kluczowe elementy NIS 2 wpływające na wybór metodyki analizy ryzyka, oraz jak zintegrować wymagania NIS 2 z procesem analizy ryzyka?
– Jak praktycznie realizować analizę ryzyka krok po kroku, od inwentaryzacji zasobów przez identyfikację zagrożeń, na wdrażaniu koniecznych zabezpieczeń skończywszy.
– Jak zarządzać zmianą w organizacji oraz zapewniać stałe wsparcie biznesu w kontekście zwiększania bezpieczeństwa usług chmurowych, w tym jak efektywnie komunikować i angażować zespoły w proces zmiany?
– Jak to wszystko się ma do infrastruktury oraz usług chmurowych, np. w ramach Microsoft 365 oraz AI?
– Jak proaktywnie zabezpieczać dane oraz wcześnie wykrywać ataki ransomware?
– Co i jak automatyzować aby sprawnie kontrolować wewnętrzne przepływy danych wrażliwych, oraz jak się zabezpieczyć przed niepożądanymi dostępami do takich danych z zewnątrz?

Tomasz Ochocki

Wiceprezes Zarządu, Koordynator Zespołu Merytorycznego ODO 24

Absolwent Akademii Obrony Narodowej na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe” (specjalizacja zarządzanie kryzysowe). Ukończył studia podyplomowe z zakresu analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych (Collegium Civitas) oraz ochrony danych osobowych i informacji niejawnych (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Doktorant Szkoły Głównej Handlowej (Kolegium Ekonomiczno-Społeczne). Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001), systemu zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz audytor wewnętrzny systemu zarządzania informacjami o prywatności (ISO/IEC 27701). Współautor komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Piotr Sornat

CSMO & Wiceprezes IT-Dev

Senior Business Manager, który od ponad 16 lat buduje swoje międzynarodowe doświadczenie. Pracował m.in. w Londynie, gdzie specjalizował się w automatyzacji i bezpieczeństwie platform oraz usług opartych na technologii Microsoft. Praktyczne umiejętności zdobywał współpracując z największymi światowymi korporacjami i agencjami rządowymi. Z chmurą Microsoft związany od ponad dekady, a więc od jej pierwszych historycznych wersji. Zwolennik koncepcji ITaaS i podejścia zorientowanego na użytkownika. Dostrzega w tych koncepcjach strategiczne aspekty rozwoju organizacji, jej talentów i zwiększania konkurencyjności.

Obejrzyj nagranie