Odbierz niespodziankę

The point of using dummy text for your paragraph is that it has a more-or-less normal distribution of letters. making it look like readable English.

    Administratorem danych osobowych jest Engagy Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-289) przy Ul. Ostródzkiej 130. Podane dane osobowe będą przetwarzane, aby skontaktować się z Panem/Panią z informacją o naszej ofercie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty kontaktu za pomocą formularza, chyba że ich dłuższe przechowywanie będzie niezbędne z uwagi na nawiązanie współpracy lub dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.